Hogart Business Systems

Case Study

Drosed S.A. Branża Spożywcza

Oracle JD Edwards EnterpriseOne w firmie Drosed S.A.

W końcowym etapie wyboru rozważane były trzy systemy – JD Edwards, będący od 2005 roku własnością Oracle i oferowany przez Hogart, SAP oferowany przez BCC oraz Movex proponowany przez Intentia. Ostatecznie zdecydowano się na rozwiązanie JD Edwards – przede wszystkim z uwagi na bogatą funkcjonalność, dostosowaną do wymagań branży spożywczej, elastyczność oraz referencje w sektorze (wcześniejsze wdrożenia przeprowadzone przez Hogart w firmach: Bakoma, Agros Fortuna, czy Nowakowski Piekarnie). Umowa na zakup licencji oraz prace wdrożeniowe została podpisana 5 sierpnia 2003r.

Organizacja

Przed podpisaniem umowy wdrożeniowej i rozpoczęciem projektu przeprowadzono warsztaty definiujące planowany projekt. Podczas wspólnych sesji zdefiniowany został zakres projektu oraz sprecyzowano cele wdrożenia w poszczególnych obszarach funkcjonalnych, dokonano też porównania tych potrzeb z możliwościami systemu oraz określono warunki realizacji przyjętych założeń. Ze względu na duży zakres projektu, wielooddziałowe uruchomienie oraz krótki czas wdrożenia, w projekcie został zaangażowany duży zespół ekspertów Drosed - łącznie ok. 30 osób, zespół projektowy Hogart liczył natomiast 11 konsultantów. Mimo ogromnej ilości pracy i dodatkowych zadań, które pojawiały się w trakcie realizacji poszczególnych etapów projektu, oba zespoły wypracowały sprawny i efektywny model współpracy zorientowany na osiąganie celów poprzez aktywne rozwiązywanie problemów i pojawiających się trudności.

Wdrożenie

Wdrożenie systemu JD Edwards w Grupie Drosed zakończyło się w założonym budżecie i rekordowym czasie (niecałe 8 miesięcy); w systemie pracuje obecnie blisko 250 użytkowników. Projekt objął swoim zakresem wdrożenie pełnej funkcjonalności systemu JD Edwards (moduły: Finanse, Produkcja i Dystrybucja) we wszystkich spółkach, zakładach i centrach dystrybucyjnych Grupy. Głównymi korzyściami z wdrożenia systemu JD Edwards w Grupie Drosed są:

  • W obszarze finansowym – usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie płynności finansowej; generowanie raportów zarządczych; planowanie i kontrola zakupów; jednorodna polityka windykacyjna.
  • W zakresie produkcji – planowanie procesów produkcyjnych, automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych ze zleceń sprzedaży; kontrola stanów magazynowych na poziomie poszczególnego magazynu i magazyniera.
  • W obszarze dystrybucyjnym – kontrola i planowanie łańcucha dostaw - m.in. pełna i jednorodna informacja o produktach we wszystkich lokalizacjach, śledzenie zobowiązań wobec dostawców, zarządzanie wysyłkami z wielu magazynów, elektroniczna wymiana danych z klientami, prognoza zamówień klienta, kompleksowa informacja o klientach we wszystkich lokalizacjach.

Najnowocześniejsze funkcje

Instalacja JD Edwards w firmie Drosed zwraca uwagę zastosowaniem kilku bardzo nowoczesnych rozwiązań, dostępnych w pakiecie JD Edwards. Pierwsze z nich, to zaawansowane zarządzanie partiami, które jest szczególnie ważne w branży mięsnej, wyróżniającej się procesem produkcji nie tylko bardzo szybkim, ale także łączącym produkcję procesową oraz dyskretną. Kluczowa w tych procesach jest minimalizacja czasu poświęcanego na obsługę operacji ze stosunkowo dużym poziomem szczegółowości generowanych danych w kontekście wymogów śledzenia partii. JD Edwards umożliwia szybki dostęp do szczegółowych danych o partiach i o kierunku ich zagospodarowania. Jest to szczególnie istotne w kontekście pracy w wielooddziałowej grupie i krótkim terminie przydatności wyrobów. Druga kluczowa funkcjonalność, to możliwość automatyzacji procesów produkcyjnych. "Drosed dąży do dalszej optymalizacji czasu produkcji i dlatego planuje rozwijać aplikację Oracle JD Edwards w kierunku automatyzacji produkcji" – podkreśla Dyrektor IT w grupie Drosed. "Identyfikacja kodów kreskowych wraz z zautomatyzowanym systemem naważania gwarantuje lepszą kontrolę produkcji, wysoką jakość wytwarzanych wyrobów i przyśpiesza realizację procesów biznesowych. Zwłaszcza w firmie, w której proces produkcyjny od dostarczenia produktów do zakończenia produkcji trwa zaledwie kilka godzin". – dodaje Dyrektor IT w grupie Drosed.

Informacja o firmie

Drosed S.A. to jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Drosed, do której należą spółki zależne Sedar SA i Roldrob SA. Przedmiotem działalności Grupy jest kompleksowa produkcja drobiu i wyrobów z mięsa drobiowego. Główny udziałowiec, to francuska firma LDC. Za instalację systemu JD Edwards Drosed zdobył wyróżnienie "Najlepiej zinformatyzowana firma w roku 2004" wg Raportu Teleinfo 100.

Metryka wdrożenia

System: Oracle JD Edwards;
Zinformatyzowane firmy: DROSED, spółka zależna ROLDROB;
Lokalizacje: Siedlce, Toruń, Tomaszów Mazowiecki, hurtownie w kilku dużych miastach Polski;
Liczba użytkowników: 250;
Funkcjonalność systemu: Finanse, Dystrybucja, Produkcja.

Powrót do listy sukcesów naszych klientów
Powrót do góry