Hogart Business Systems

Aktualności

 • Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 2017-06-08

  Mamy przyjemność podzielić się z Państwem informacją dotyczącą nowego rozwiązania, jakie przygotowaliśmy w ramach Hogart Software House. Naszym kolejnym rozwiązaniem jest aplikację służąca do nowego typu raportowania, który jest wymagany przez Ministerstwo Zdrowia.
  Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, przedsiębiorstwa prowadzące obrót produktami leczniczymi, spożywczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyrobami medycznymi, są zobowiązane do przesyłania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).
  W odpowiedzi na wymagania dotyczące Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) przedstawiamy Państwu propozycję rozwiązania, które umożliwi przekazywanie dziennych raportów.

  Rozwiązanie Hogart pozwala na realizację wymogów nowych przepisów w zakresie przekazywania wymaganych danych do ZSMOPL.
  Proces realizowany w oferowanym systemie można przedstawić w następujący sposób:

  • Pobranie danych z systemu lub systemów źródłowych
  • Przygotowanie komunikatów do systemu ZSMOPL w postaci plików XML
  • Przesłanie plików XML podpisanych elektronicznie zgodnie z wymogami ZSMOPL - integracja z WebService Ministerstwa Zdrowia (protokół SOAP)
  • Odebranie i obsługa komunikatów zwrotnych (np. potwierdzenia odbioru lub błędu) z ZSMOPL
  • Rejestrowanie potwierdzenia z systemu ZSMOPL w logu
  • W przypadku błędu zarejestrowanie w logu oraz wysłanie powiadomienia mailowego o błędzie na zdefiniowany adres mailowy Rozwiązanie Hogart może pracować na platformie MS Windows.
  • W przypadku modułu komunikacji z ZSMOPL może to być zarówno system MS Windows jak i Linux.


  W ramach projektu wdrożeniowego Hogart możemy rozważyć kilka scenariuszy wsparcia we wdrożeniu, analiza danych, wspólne dopracowanie źródeł danych lub też ustalenie struktur, które klient przygotuje samodzielnie. Zapewniamy pełną integrację z Oracle-JDE oraz INFOR FMS SunSystems a także innymi rozwiązaniami. Możemy także wykonać wdrożenie wg innych scenariuszy z analizą danych, wspólnym dopracowaniu źródeł pobierania danych lub też ustalenie struktur, które klient przygotuje samodzielnie albo we współpracy z innym dostawcą.

  powrót do listy aktualności
Powrót do góry