Hogart Business Systems

Kontakttel. +48 22 364 50 60
biuro@hogart.com.pl

HOGART Business Systems
Sp. z o.o.

ul. Koszykowa 60/62 lok. 43
00-673 Warszawa


REGON: 01111926
NIP: 526-10-26-308
KRS: 0000022388

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:
1 040 000,00 PLNBiuro w Warszawie
ul. Kolejowa 5/7,
01-217 Warszawa

Tel. +48 22 364 50 60

biuro@hogart.com.pl

Powrót do góry