Hogart Business Systems

JD Edwards EnterpriseOne

JD Edwards EnterpriseOne to jeden z wiodących na świecie pakietów oprogramowania klasy ERP czyli systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem. Wykorzystanie wspólnej bazy danych dla wszystkich procesów biznesowych zapewnia jednorodność i prawdziwość danych, do których dostęp jest natychmiastowy.
Najnowsze technologie zastosowane w rozwiązaniach  JD Edwards EnterpriseOne pozwalają  na  redukcję kosztów, sprawne zarządzanie, efektywne planowanie oraz ułatwioną analizę na podstawie zawsze aktualnych danych –
a co za tym idzie zwiększenie rentowności firmy.

JD Edwards EnterpriseOne to  efekt blisko 30 lat doświadczenia w tworzeniu i rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania.  Jakość, stabilność i niezawodność tego rozwiązania doceniło ponad 6500 aktywnych klientów w ponad 100 krajach na świecie oraz ponad 100 klientów  w Polsce. 

Najnowsza odsłona tego systemu (wersja 9.0 oraz zestaw narzędzi 8.98) została zaprojektowana by dostarczać rozwiązań dla najbardziej wymagających zagadnień biznesowych.

Ważnym atutem rozwiązań JD Edwards jest jego otwarta  platforma. 
System ten  jest niezależny od platformy sprzętowej, bazodanowej i co warte zaznaczenia również systemu operacyjnego, przez co umożliwia użytkownikom stworzenie rozwiązania informatycznego spełniającego wymagania każdego biznesu. Każda aplikacja pakietu napisana została w wykorzystaniem otwartych standardów
a ich kod źródłowy jest ogólnodostępny.

To pakiet bardzo elastyczny. Istnieje możliwość skonfigurowania go w taki sposób, by jak najlepiej dostosować go do potrzeb klientów z wybranej branży. Modułowa budowa systemu oraz zastosowanie technologii przetwarzania rozproszonego umożliwia dowolną konfigurację systemu pod konkretne wymagania, przy zachowaniu możliwości skalowania w przyszłości.   Pozwala to na zmniejszenie kosztów inwestycji oraz redukcję czasu implementacji.

EnterpriseOne to wyważone połączenie globalnego pakietu oprogramowania biznesowego z rozwiązaniami specyficznymi dla danego rynku (np. Polski) oraz bezterminowe wsparcie techniczne firmy Oracle.

Powrót do listy rozwiązań
Powrót do góry