Hogart Business Systems

Oracle Production Scheduling

Oracle Advanced Production Scheduling jest narzędziem do automatycznego harmonogramowania produkcji w środowisku ograniczonych zasobów.
Tradycyjne rozwiązania wspomagające szczegółowe planowania produkcji ograniczają się do prostych zasad kolejkowania zleceń z wykorzystaniem znanych, niezmiennych wąskich gardeł produkcyjnych. Production Scheduling oferuje szeroki zakres respektowanych w harmonogramie ograniczeń, obejmujący wszystkie wykorzystywane zasoby, operacje oraz terminy realizacji zleceń produkcyjnych. Dzięki zaawansowanej technologii solvera pozwala na znalezienie wykonalnej sekwencji operacji dla praktycznie każdej kombinacji występujących w modelu ograniczeń.

Advanced Production Scheduling, poprzez skrócenie i automatyzację cyklu planowania, zapewnia większą elastyczność w adaptacji planów produkcyjnych do zmiennego trendu zapotrzebowania. Upraszcza w ten sposób procesy optymalizacji łańcucha dostaw przyczyniając się do zmniejszenia kosztów magazynowania zapasów przy jednoczesnym wzroście poziomu obsługi klienta, zapewniając dostępność produktów w odpowiednim miejscu i czasie.

Kluczowe korzyści z zastosowania JD Edwards Production Scheduling:

  • Elastyczność umożliwiająca wykorzystanie rozwiązania w praktycznie każdej gałęzi przemysłu
  • Automatyczne wykrywanie wąskich gardeł produkcyjnych i harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem ich maksymalnego wykorzystania
  • Automatyzacja i optymalizacja procesów harmonogramowania
  • Maksymalizacja całkowitej wydajności produkcyjnej Minimalizacja zapasów surowców i materiałów oraz produkcji w toku poprzez harmonogramowanie zleceń just in time
  • Zmniejszenie czasu i kosztu wdrożenia rozwiązania poprzez wyeliminowanie konieczności definiowania spersonalizowych reguł harmonogramowania
  • Prosta implementacja w modelu zmian technologii produkcji wyrobów
  • Możliwość „ręcznej” ingerencji w harmonogram bez naruszania ograniczeń modelu
  • Duża wydajność w generowaniu rozwiązań pozwalająca na analizę wieloscenariuszową na bieżąco z wykorzystaniem wskaźników oceny Integracja z systemami ERP

Powrót do listy rozwiązań
Powrót do góry