Hogart Business Systems

RAPID-Rozwiązanie prekonfigurowane

RAPID jest kompletnym rozwiązaniem do obsługi procesow biznesowych przygotowanym na bazie oprogramowania Oracle JD Edwards. Bogate doświadczenie konsultantów Hogart zdobyte na licznych projektach w branży spożywczej zaowocowało  przygotowaniem rozwiązania prekonfigurowanego RAPID dla tego sektora. Model jest adresowany do średnich i małych przedsiębiorstw, które spodziewają się dynamicznego rozwoju, a więc potrzebują nowoczesnego i elastycznego oprogramowania.

Cechy rozwiązania  RAPID firmy Hogart:

BEZPIECZNY
- poziom ryzyka związanego z wdrożeniem oprogramowania klasy ERP został zminimalizowany poprzez  precyzyjnie określony zakres, efekty i nakłady
FUNKCJONALNY
- bogactwo funkcjonalne uwzględniające specyfikę branży połączono z ergonomią pracy
KOMPLETNY
- zawiera procesy zwyczajowo występujące w branży, usługę wdrożenia oraz dokumentację rozwiązania
JEDNOLITY
- zbudowany w całości na modułach Oracle JD Edwards
NOWOCZESNY
- przygotowany w oparciu o najnowszą wersję Oracle JD Edwards Enterprise one 8.12, zawierającą w sobie doświadczenia funkcjonalne ponad dwudziestu lat istnienia oprogramowania oraz nowoczesną technologię dostarczoną przez Oracle
OTWARTY NA ZMIANY
- rozwiązanie nie zawiera trwałych ograniczeń uniemożliwiających w przyszłości wprowadzanie potencjalnych zmian
GOTOWY DO SZYBKIEGO URUCHOMIENIA
- model może być wdrożony nawet w 3 miesiące, przy średnim zaangażowaniu konsultantów nie przekraczającym 100 dni roboczych
MINIMALIZUJĄCY ZAANGAŻOWNIE KLIENTA
- dzięki gotowemu modelowi prace, które zwykle trwają kilka miesięcy i znacząco angażują zespół klienta, mogą zostać ograniczone do absolutnego minimum
PRZYSZŁOŚCIOWY
- z uwagi na fakt, że korporacja Oracle prowadzi przemyślaną, a zarazem aktywną politykę przejęć w obszarze aplikacji biznesowych już obecnie możliwe jest korzystanie z efektu synergii
OPARTY NA NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH
- kumuluje doświadczenia wielu przedsiębiorstw sektora spożywczego, będących liderami rynkowymi w swoich obszarach (patrz referencje branżowe)
DAJĄCY WOLNOŚĆ WYBORU TECHNOLOGII
- rozwiązanie może funkcjonować w różnorodnych konfiguracjach technologicznych:

System operacyjny  Baza danych Web serwer
MicroSoft Windows, OS/400,
Red Hat Linux, AIX, HPUX, Solaris
Oracle, IBM DB2,
MicroSoft SQL
OAS – Oracle Apps Server
WAS – Websphere Apps Server

Co zawiera rozwiązanie RAPID?

ZDEFINIOWANE ŚRODOWISKO PRACY

Rozwiązanie RAPID jest gotowym do pracy systemem.

Procesy biznesowe
- w pełni gotowe do użycia procesy biznesowe uwzględniające najlepsze praktyki branżowe. W skład procesów wchodzą specjalnie przygotowane wydruki operacyjne dostosowane do polskich realiów biznesowych.
Ustawniona technologia
- w pełni gotowe do użycia procesy administracji systemem, bazą danych i systemem operacyjnym. Ponadto RAPID zawiera prekonfigurowane role w przedsiębiorstwie i zabezpieczenia systemowe.
Procedury okresowe
- w pełni gotowe do uzycia procesy o charakterze okresowym jak zamknięcie okresu, zamknięcie roku finansowego, itp.

Prekonfigurowane dane:
- plan kont i zasady jego rozbudowy
- instrukcje automatycznego księgowania
- szablonowe dane o asortymentach
- szablonowe dane o kontrahentach
- wstępnie zdefiniowane dane jak: jednostki miar, typy dokumentów, itp.

Warto zwrócić uwagę, że model RAPID nie zawiera trwałych ograniczeń  uniemożliwiających wprowadzenie przez klienta zmian w ustawieniach systemu.

USŁUGĘ

W skład produktu wchodzą następujące usługi:
- definicja projektu
- usługa instalacji systemu operacyjnego, bazy danych, oprogramowania Oracle JD Edwards, rozszerzeń przygotowanych przez Hogart wchodzących w skład RAPID
- podstawowa analiza różnic biznesowych pomiędzy wymaganiami klientów a modelem RAPID
- szkolenia użytkowników kluczowych
- konwersja danych stałych do systemu (kartoteki kontrahentów, asortymentów)
- konwersja bilansów otwarcia
- wsparcie przy uruchomieniu
- zarządzanie projektem

DOKUMENTACJĘ

Rozwiązanie RAPID zawiera pełen zestaw dokumentów, które powstają zazwyczaj na projektach wdrożeniowych. Są to:
Opis procesów biznesowych
- materiał zawiera schematy obrazujące przebieg procesów oraz szczegółowy opis każdego jego kroku
Dokumentacja ustawień systemowych
- materiał zawiera udokumentowane zestawienie parametryzacji wykonanej w ramach projektu RAPID
Dokumentacja administracji systemem
- opisująca najważniejsze czynności o charakterze administracyjnym systemu Oracle JD Edwards
Podręczniki użytkownika
- dokumentacja będąca swoistymi instrukcjami stanowiskowymi, na podstawie których użytkownik jest w stanie poprawnie wprowadzać operacje w systemie
Skrypty testowe
- materiał, który umożliwia wykonanie klientowi testów systemu potwierdzających jego przygotowanie do uruchomienia
Opis procedur okresowych
- dokumentacja zawierająca opis operacji wykonywanych w systemie okresowo i nie mających odzwierciedlenia w procesach biznesowych np. zamknięcie roku finansowego, metody konwersji danych
Dokumentacja rozszerzeń
- opis funkcjonalny rozszerzeń przygotowanych przez Hogart dla rozwiązania RAPID

Powrót do listy rozwiązań
Powrót do góry