Hogart Business Systems

Kompleksowe wdrożenia

W oparciu o sprawdzoną metodykę wdrożenia HBS realizuje wdrożenia systemu JD Edwards w dowolnej jego wersji w całym cyklu projektu wdrożeniowego wraz z migracją z wcześniej wykorzystywanych systemów. Dostarcza zarówno konsultacji biznesowych, funkcjonalnych i technicznych we wszystkich obszarach systemu jak i zarządza projektem wdrożeniowym. HBS pomaga przeprowadzić analizę potrzeb przedsiębiorstwa i przeprojektować procesy biznesowe tak, aby osiągnąć cele stawiane przed organizacją i aby uzyskać konkretne korzyści z wdrożenia.

Projekty informatyczne, ze względu na swoją złożoność obarczone są zawsze pewnym ryzykiem niepowodzenia. Aby to ryzyko zminimalizować HBS stosuje od lat sprawdzoną metodykę wdrożenia, która gwarantuje zakończenie projektu z sukcesem. Metodyka ta, wsparta dużą ilością dokumentacji projektowej, pozwala przejść przez wdrożenie systemu krok po kroku w sposób zaplanowany, przewidywalny, w ściśle zaplanowanym czasie i budżecie. To właśnie sprawdzona metodyka plus doświadczone zasoby wdrożeniowe powodują, że każdy projekt wdrożeniowy realizowany przez HBS kończy się sukcesem.

Powrót do listy usług
Powrót do góry