Hogart Business Systems

Konsultacje i doradztwo

W dzisiejszym świecie zakończenie projektu informatycznego w praktyce bardzo rzadko oznacza użytkowanie systemu przez długi czas w takiej formie, w jakiej został on wdrożony. Ciągły rozwój firmy, rosnące potrzeby, zmiany otoczenia biznesowego przedsiębiorstwa bardzo szybko powodują konieczność wprowadzenia także zmian
w funkcjonującym modelu wdrożonego oprogramowania. Ponad to ciągła praca zarówno producenta oprogramowania jak i HBS nad udoskonalaniem systemu daje możliwość jego aktualizowania, tak aby w pełni wykorzystać możliwości systemu do prowadzenia biznesu.
HBS, dysponując doświadczoną kadrą wdrożeniową i zarządzającą, pomaga wprowadzić te zmiany z sukcesem
w życie i utrzymać zarówno system jak i procesy biznesowe w jak najlepszej kondycji. Klient ma możliwość wyboru spośród szerokiego wachlarza usług w tym zakresie, który obejmuje między innymi:

  • okresowe audyty zarówno samego systemu jak i procesów biznesowych, których celem jest dostosowanie do aktualnych potrzeb i optymalizacja
  • doradztwo i wdrożenie zaawansowanych modułów, które w znaczący sposób wzbogacają  wykorzystywaną funkcjonalność systemu
  • aktualizację oprogramowania o najświeższe zmiany, dodatki i poprawki dostarczane przez producenta oprogramowania
  • modyfikacje i ulepszenia oprogramowania
  • szkolenia modułowe i stanowiskowe
  • opracowanie dokumentacji
  • instalacje nowych wersji systemu (upgrade)

Powrót do listy usług
Powrót do góry