Hogart Business Systems

Rollouty

W związku z nasilającym się zjawiskiem globalizacji gospodarki większość średnich i dużych przedsiębiorstw rozszerza swoją działalność na kolejne kraje otwierając nowe przedstawicielstwa handlowe, biura, zakłady produkcyjne. Uruchomienie działalności w kolejnym kraju wiąże się automatycznie z koniecznością przeniesienia istniejącego  rozwiązania informatycznego do nowo otwartej lokalizacji, którego model musi być z jednej strony spójny z modelem korporacyjnym, a z drugiej strony spełniać lokalne wymogi zarówno pod względem prawnym jak
i biznesowym.
Z pomocą przychodzi HBS, który od wielu lat uczestniczy w projektach rollout mających na celu przeniesienie istniejącego modelu korporacyjnego do nowej lokalizacji z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.
Projekty rollout, pomimo iż trwają znacznie krócej niż standardowe wdrożenia, nie należą do projektów łatwych ze względu na swoją specyfikę organizacyjną. Na partnerze wdrożeniowym spoczywa ogromna odpowiedzialność koordynacji prac wszystkich zaangażowanych stron w celu zakończenia projektu z sukcesem, tzn. w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić spójność z modelem korporacyjnym, a z drugiej strony, aby lokalni użytkownicy mogli korzystać z funkcjonalności oferowanej przez system w maksymalnym zakresie.

Powrót do listy usług
Powrót do góry