Hogart Business Systems

Wsparcie powdrożeniowe

Pierwsze dni po uruchomieniu nowego, złożonego systemu są niezmiernie istotne i bardzo często wiążą się z dużą zmianą jakościową w przedsiębiorstwie. Użytkownicy muszą przejść okres adaptacji, aby przestawić się na nowy charakter pracy.
Okres ten, nazywany stabilizacją systemu, niekiedy bywa trudny i wymaga dużego zaangażowania zarówno użytkowników systemu jak i partnera wdrożeniowego.
Doświadczenie zespołu HBS gwarantuje Klientom bezpieczne przejście okresu stabilizacji i wejścia w normalny tryb użytkowania aplikacji. Jest to możliwe dzięki wypracowanym przez lata procedurom i systemowi szybkiego reagowania na pojawiające się trudności.

Powrót do listy usług
Powrót do góry