CNC i programowanie

Usługi CNC

Usługi CNC są niezbędne do konfigurowania, zarządzania i utrzymania systemu JD Edwards w zakresie technicznym i technologicznym tak, aby zapewnić prawidłowe działanie i optymalną wydajność systemu.

Nasza firma zapewnia realizację usług CNC skupiając się na poniższych obszarach.

  • Instalacja i konfiguracja. Usługi CNC są odpowiedzialne za instalację i konfigurację oprogramowania JD Edwards na serwerach i klientach. Obejmuje to instalację i konfigurację serwerów aplikacyjnych, baz danych, sieci oraz integrację z innymi systemami.
  • Administracja systemem. Osoby odpowiedzialne za usługi CNC zarządzają codziennymi operacjami systemu JD Edwards, takimi jak monitorowanie wydajności, rozwiązywanie problemów, wykonywanie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych i zarządzanie bezpieczeństwem.
  • Konfiguracja aplikacji. Usługi CNC zajmują się konfiguracją aplikacji JD Edwards EnterpriseOne zgodnie z wymaganiami klienta. Obejmuje to dostosowywanie i parametryzację modułów aplikacyjnych, definiowanie uprawnień dostępu, tworzenie raportów i dostosowywanie interfejsu użytkownika.
  • Aktualizacje i migracje. Usługi CNC są odpowiedzialne za zarządzanie procesem aktualizacji systemu JD Edwards, włączając w to testowanie, instalację i wdrażanie nowych wersji oprogramowania. Ponadto mogą zajmować się migracją danych między różnymi środowiskami.
  • Zarządzanie środowiskiem. Usługi CNC zapewniają zarządzanie różnymi środowiskami JD Edwards, takimi jak środowisko produkcyjne, testowe i developerskie. Obejmuje to zarządzanie konfiguracją, wersjonowaniem i kontrolą zmian w każdym środowisku.
  • Monitorowanie i optymalizacja. Usługi CNC monitorują wydajność systemu JD Edwards i podejmują działania optymalizacyjne w celu poprawy wydajności i reagowania na problemy. Mogą przeprowadzać analizy obciążenia, analizować logi systemowe i proponować rozwiązania.

Usługi programistyczne

Usługi programistyczne w JD Edwards są niezbędne dla organizacji, które chcą dostosować system do swoich unikalnych wymagań biznesowych. Dają programistom możliwość tworzenia niestandardowych funkcji, raportów i integracji, aby zoptymalizować i rozszerzyć możliwości JD Edwards EnterpriseOne. Nasza firma wykorzystuje cały zestaw narzędzi i funkcji, które umożliwiają rozwijanie i dostosowywanie systemu JD Edwards do indywidualnych potrzeb klienta. Tworzymy rozwiązania niestandardowe oraz dostosowujemy istniejące aplikacje, dokonujemy integracji z innymi systemami.

Korzystamy z całego szeregu narzędzi i zestawów narzędzi/usług takich, jak:

Object Management Workbench (OMW), Form Design Aid (FDA), Report Design Aid (RDA), Business Functions (BSSVs): Business Services (BSSVs), Customization Workbench (CWB), …

Zapytaj o

CNC i programowanie