Opieka serwisowa

„Rozszerzone Doradztwo Techniczne” to pakiet usług składających się na wielokierunkową opiekę serwisową naszych Klientów. Obejmuje ona między innymi:

  • umożliwienie dokonywania zgłoszeń w zdefiniowanych oknach czasowych przy użyciu określonych środków komunikacji
  • nadawanie odpowiednich priorytetów tak, aby zgłoszenia były rozwiązywane optymalnie czasowo oraz kosztowo
  • dokonywanie diagnozy zgłaszanych problemów na podstawie ich opisów
  • przygotowywanie rozwiązań lub obejść zgłaszanych problemów
  • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące udokumentowanych funkcjonalności i ich parametryzacji
  • pomoc użytkownikom końcowym w wykonywaniu złożonych w obsłudze procesów zaimplementowanych w systemie
  • administracja systemem Oracle JD Edwards
  • dokonywanie audytów baz danych

Realizacja zgłoszeń oraz komunikacja z użytkownikami prowadzimy w języku polskim i/lub języku angielskim.

„Rozszerzone Doradztwo Techniczne” kierujemy do Klientów, którzy preferują bardziej zaawansowane pakiety usług oraz poszukują rozwiązań umożliwiających mniejsze zaangażowanie własnych zasobów.

Zapytaj o

Opieka serwisowa