Przygotowanie i przeprowadzenie procesu instalacji nowej wersji oprogramowania – „Upgrade”

Projekt „Upgrade” systemu Oracle JD Edwards EnterpriseOne polega na zmianie istniejącej wersji systemu na nowszą. „Upgrade” przeprowadzamy z kilku powodów. Są to:

  • potrzeba poprawienia wydajności;
  • wprowadzenie nowych funkcjonalności;
  • dostosowanie systemu do zmieniających się wymagań biznesowych;
  • zwiększenie bezpieczeństwa.

Projekt „Upgrade” systemu Oracle JD Edwards EnterpriseOne obejmuje kilka kroków, takich jak analiza obiektów standardowych i niestandardowych zaimplementowanych w dotychczasowej wersji systemu vs. mechanizmy i funkcjonalności charakteryzujące nową wersję. Wynikająca z tego ocena kosztów i czasu potrzebnego na projekt, instalacja i konfiguracja nowej wersji systemu. Testowanie i szkolenie użytkowników.

Jest to złożony proces, który wymaga odpowiedniego planowania, koordynacji i wdrożenia. Warto dlatego skorzystać z usług specjalistów naszej firmy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu takich projektów i możemy pomóc w ich skutecznym zrealizowaniu.

Zapytaj o

Przygotowanie i przeprowadzenie procesu instalacji nowej wersji oprogramowania – „Upgrade”