Wsparcie powdrożeniowe

Wsparcie powdrożeniowe Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Pierwsze dni po uruchomieniu nowego, kompleksowego systemu ERP są niezmiernie istotne. Bardzo często wiążą się ze znaczącymi zmianami jakościowymi w firmie lub przedsiębiorstwie. W szczególności, występują zmiany przyzwyczajeń pracowników do określonych trybów i sposobów wykonywania ich zadań. Użytkownicy muszą przejść więc okres adaptacji.

Okres po uruchomieniu nowego systemu (zwany także stabilizacją systemu) niekiedy bywa trudny i wymaga dużego zaangażowania zarówno użytkowników systemu jak i partnera wdrożeniowego. Doświadczenie naszego zespołu gwarantuje Klientom bezpieczne przejście tego okresu i wejścia w naturalny tryb użytkowania systemu. Służą temu wypracowane przez lata procedury i system szybkiego reagowania na pojawiające się trudności.

Zapytaj o

Wsparcie powdrożeniowe