Realizacja projektów rozszerzeń modeli korporacyjnych na kolejne jednostki organizacyjne – „Rollout”

Żyjemy obecnie w otoczeniu coraz bardziej globalizującej się gospodarki. Większość średnich i dużych firm i przedsiębiorstw rozszerza swoją działalność na kolejne kraje, otwierając nowe przedstawicielstwa handlowe, biura i zakłady produkcyjne. Uruchomienie działalności w kolejnym kraju wiąże się automatycznie z koniecznością przeniesienia istniejącego rozwiązania informatycznego do nowo otwieranej lokalizacji. Przy czym należy pamiętać o spójności z modelem korporacyjnym z jednej strony, ale też o konieczności zgodności z lokalnymi wymogami prawnymi, księgowymi, podatkowymi i raportowymi – ze strony drugiej.

Od wielu lat uczestniczymy w tego typu projektach. Najkrócej ujmując „rollout” to przeniesienie istniejącego modelu korporacyjnego do nowej lokalizacji/jednostki organizacyjnej przy uwzględnieniu lokalnych potrzeb i wymagań. Projekty „rollout”, pomimo iż trwają znacznie krócej niż kompleksowe wdrożenia systemu, mają swoją bardzo istotną specyfikę organizacyjną.

Stajemy się Zaufanym Partnerem naszego Klienta dbającym o to, aby lokalni użytkownicy pracowali w zgodzie w wymogami korporacyjnymi, ale też mogli korzystać z funkcjonalności oferowanej przez Oracle JD Edwards EnterpriseOne i – co bardzo istotne – wykorzystywali wszelkie konieczne rozszerzenia tego systemu przygotowane i dostarczone przez naszą firmę.

Zapytaj o

Realizacja projektów rozszerzeń modeli korporacyjnych na kolejne jednostki organizacyjne – „Rollout”