Kompleksowe wdrożenia systemu Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Wdrożenia systemu Oracle JD Edwards EnterpriseOne realizujemy w oparciu o sprawdzoną w tego typu projektach własną metodykę wdrożeniową. Obejmuje ona cały cykl projektu wdrożeniowego wraz ze wsparciem migracji danych z wcześniej wykorzystywanych systemów. Zazwyczaj rozpoczynamy od warsztatów i konsultacji w obszarach biznesowych, funkcjonalnych oraz technicznych. Opierając się na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu naszych Konsultantów pomagamy przeprowadzić analizę potrzeb Klienta.  Wspólnie organizujemy procesy biznesowe tak, aby osiągnąć cele stawiane przed organizacją i aby uzyskać konkretne korzyści z wdrożenia. Zapewniamy również zarządzanie projektem wdrożeniowym. Możemy śmiało powiedzieć, że sprawdzona metodyka oraz wiedza i doświadczenie naszego Zespołu sprawiają, że każdy nasz projekt wdrożeniowy realizujemy z sukcesem.

Zapytaj o

Kompleksowe wdrożenia systemu Oracle JD Edwards EnterpriseOne