Wymiana dokumentów elektronicznych ECOD

ECOD – Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów jest standardem wymiany informacji między kontrahentami poprzez przesyłanie plików elektronicznych, z wykorzystaniem standardu XML/EDIFACT. Nasze rozwiązanie przygotowane dla JD Edwards jest oparte na standardowej funkcjonalności tego systemu, pozwalającej na import danych przy wykorzystaniu pośrednich tabel EDI. JDE CONNECTOR pozwala na import zamówień z pliku XML do systemu JD Edwards […]

Pobieranie kursów walut publikowanych przez Narodowy Bank Polski

Pobieranie kursów walut publikowanych przez NBP. Aplikacja pobiera informacje o kursach walut z serwera WWW Narodowego Banku Polskiego. Dane pobierane są w formacie XML, a następnie umieszczane w systemie JD Edwards. Pobierane być mogą aktualne dane kursów walut, ale aplikacja pozwala aktualizować rekordy zapisane w tabeli kursowej publikowanej przez Narodowy Bank Polski z datą przeszłą. […]

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Przygotowane Rozwiązanie umożliwia przesyłanie dokumentów elektronicznych aktualnej Struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego. Rozwiązanie zostało oparte o wymagania opublikowane na stronie ustawodawcy: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Specyfikacja+Interfejs%C3%B3w+us%C5%82ug+JPK+wersja+2.0.pdf. Rozwiązanie nie dokonuje żadnych modyfikacji źródłowych plików JPK – XML, a także nie odpowiada za jakość tych danych i nie wykonuje ich walidacji. Funkcjonalności: Przetwarzanie wskazanego przez użytkownika poprawnego pliku JPK (w formacie XML), […]

Raporty integracyjne dla modułów sprzedaży i należności

Zadaniem rozwiązania jest porównanie dokumentów historii sprzedaży z odpowiadającymi im dokumentami finansowym w należnościach. Do porównania brane są tylko zlecenia sprzedaży po zakończonej aktualizacji sprzedaży. Moduły porównywane są zarówno pod względem brakujących dokumentów jak i różnic w dokumentach. Pierwszy z raportów wyszukuje brakujące dokumenty po stronie należności oraz różnice między należnościami a historią sprzedaży pod […]

Raport obrotów magazynowych

Rozwiązanie pozwala na uzyskanie sumarycznej informacji o przychodach i rozchodach jakie miały miejsce w obrębie jednego indeksu magazynowego lub obrębie wskazanej klasy Księgi Głównej, w zadanym okresie czasu. Raport prezentuje dane ilościowe i wartościowe. Jest to podstawowy raport, który powinien być wykorzystywany do uzgodnienia stanu magazynu wynikającego z zapisów w zbiorach dystrybucyjnych z wartością magazynu […]

Wydruk potwierdzenia salda klienta (zintegrowany)

Rozwiązanie generujące Potwierdzenie Salda zostało stworzony w formie spełniającej polskie wymogi prawne. Oparte jest całkowicie na standardowych tabelach systemowych i korzysta tylko z danych zgromadzonych w tych tabelach. Raport wygenerowany w systemie nadaje się od razu do przesłania klientowi. Posiada funkcjonalność pobierania aktualnych danych adresowych klienta z Książki Adresowej.

Wydruk potwierdzenia salda klienta (samodzielny)

Niezależne rozwiązanie Potwierdzenie Salda Klienta zostało stworzone tak, aby spełniało polskie wymogi prawne. Jest w pełni samodzielne (nie zintegrowane z żadnymi raportami / aplikacjami systemowymi). Podczas przetwarzania opiera się na standardowej tabeli systemowej zawierającej informacje o aktualnym stanie rozrachunków dla poszczególnych dostawców na podany dzień. Dodatkowo możliwe jest wskazania załącznika tekstowego, którego treść zostanie wydrukowana […]

Wydruk potwierdzenia salda dostawcy (samodzielny)

Niezależne rozwiązanie Potwierdzenie Salda Dostawcy zostało stworzone tak, aby spełniało polskie wymogi prawne. Jest w pełni samodzielne (nie zintegrowane z żadnymi raportami / aplikacjami systemowymi). Podczas przetwarzania opiera się na standardowej tabeli systemowej zawierającej informacje o aktualnym stanie rozrachunków dla poszczególnych dostawców na podany dzień. Dodatkowo możliwe jest wskazania załącznika tekstowego, którego treść zostanie wydrukowana […]

Wydruk noty odsetkowej

Rozwiązanie pozwala na wydrukowanie noty odsetkowej w formie spełniającej polskie wymogi prawne. Oparte jest całkowicie na standardowych tabelach systemowych i korzysta tylko z danych zgromadzonych w tych tabelach. Wygenerowany plik PDF może zostać wydrukowany bezpośrednio z systemu JD Edwards i przesłany do Klienta.

Wydruk wezwania do zapłaty

Rozwiązanie umożliwia wydrukowanie wezwania do zapłaty w formie spełniającej polskie wymogi prawne. Oparte jest całkowicie na standardowych tabelach systemowych i korzysta tylko z danych zgromadzonych w tych tabelach. Wygenerowany w formie pliku PDF raport może zostać wydrukowany bezpośrednio z systemu JD Edwards i przesłany do Klienta.