Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Przygotowane Rozwiązanie umożliwia przesyłanie dokumentów elektronicznych aktualnej Struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego. Rozwiązanie zostało oparte o wymagania opublikowane na stronie ustawodawcy: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Specyfikacja+Interfejs%C3%B3w+us%C5%82ug+JPK+wersja+2.0.pdf. Rozwiązanie nie dokonuje żadnych modyfikacji źródłowych plików JPK – XML, a także nie odpowiada za jakość tych danych i nie wykonuje ich walidacji.

Funkcjonalności:

  • Przetwarzanie wskazanego przez użytkownika poprawnego pliku JPK (w formacie XML),
  • Szyfrowanie plików JPK i podpisywanie elektroniczne zgodnie ze specyfikacją Ministerstwa Finansów,
  • Kompresja plików JPK algorytmem ZIP z możliwością podzielenia binarnego na części nie przekraczające 60 MB,
  • Przygotowanie metadanych uwierzytelniających w postaci XML,
  • Zainicjowanie połączenia z bramką Ministerstwa Finansów za pomocą Usług Internetowych,
  • Przesłanie plików JPK do usługi magazynowej Microsoft Azure Storage,
  • Zakończenie sesji wraz z pobraniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO),
  • Zapis (log) przebiegu procesu wysyłki w pliku „log” oraz archiwizacja dokumentów UPO w pliku „mdb”.

Zapytaj o

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...