Wydruk potwierdzenia salda klienta (zintegrowany)

Rozwiązanie generujące Potwierdzenie Salda zostało stworzony w formie spełniającej polskie wymogi prawne. Oparte jest całkowicie na standardowych tabelach systemowych i korzysta tylko z danych zgromadzonych w tych tabelach. Raport wygenerowany w systemie nadaje się od razu do przesłania klientowi. Posiada funkcjonalność pobierania aktualnych danych adresowych klienta z Książki Adresowej.

Zapytaj o

Wydruk potwierdzenia salda klienta (zintegrowany)

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...