Pobieranie kursów walut publikowanych przez Narodowy Bank Polski

Pobieranie kursów walut publikowanych przez NBP. Aplikacja pobiera informacje o kursach walut z serwera WWW Narodowego Banku Polskiego. Dane pobierane są w formacie XML, a następnie umieszczane w systemie JD Edwards. Pobierane być mogą aktualne dane kursów walut, ale aplikacja pozwala aktualizować rekordy zapisane w tabeli kursowej publikowanej przez Narodowy Bank Polski z datą przeszłą.

Po skonfigurowaniu aplikacji możliwe jest jej uruchamianie ze standardowego Scheduler’a systemu Windows, bez konieczności dodatkowego angażowania użytkownika.

Zalety:

  • Intuicyjna obsługa aplikacji,
  • Aktualność kursów walut i zgodność z danymi NBP (Narodowy Bank Polski).

Zapytaj o

Pobieranie kursów walut publikowanych przez Narodowy Bank Polski

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...