Raporty integracyjne dla modułów sprzedaży i należności

Zadaniem rozwiązania jest porównanie dokumentów historii sprzedaży z odpowiadającymi im dokumentami finansowym w należnościach. Do porównania brane są tylko zlecenia sprzedaży po zakończonej aktualizacji sprzedaży. Moduły porównywane są zarówno pod względem brakujących dokumentów jak i różnic w dokumentach. Pierwszy z raportów wyszukuje brakujące dokumenty po stronie należności oraz różnice między należnościami a historią sprzedaży pod względem wartości netto oraz kwot wyliczonego podatku. Drugi z raportów wyszukuje brakujące dokumenty po stronie sprzedaży oraz różnice między historią sprzedaży a należnościami pod względem wartości netto oraz kwot wyliczonego podatku.

Zapytaj o

Raporty integracyjne dla modułów sprzedaży i należności

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...