Wymiana dokumentów elektronicznych ECOD

ECOD – Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów jest standardem wymiany informacji między kontrahentami poprzez przesyłanie plików elektronicznych, z wykorzystaniem standardu XML/EDIFACT. Nasze rozwiązanie przygotowane dla JD Edwards jest oparte na standardowej funkcjonalności tego systemu, pozwalającej na import danych przy wykorzystaniu pośrednich tabel EDI. JDE CONNECTOR pozwala na import zamówień z pliku XML do systemu JD Edwards (poprzez zapisy do – oraz odczyty z tabeli pośrednich) oraz na eksport faktur i korekt z systemu JD Edwards w formacie XML. Oznacza to, że możliwa są:

  • Import zamówień sprzedaży z pliku XML do systemu JD Edwards,
  • Eksport faktur sprzedaży z systemu JD Edwards do pliku XML,
  • Eksport faktur korygujących z systemu JD Edwards do pliku XML.

 

Zapytaj o

Wymiana dokumentów elektronicznych ECOD

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...