Raport obrotów magazynowych

Rozwiązanie pozwala na uzyskanie sumarycznej informacji o przychodach i rozchodach jakie miały miejsce w obrębie jednego indeksu magazynowego lub obrębie wskazanej klasy Księgi Głównej, w zadanym okresie czasu. Raport prezentuje dane ilościowe i wartościowe. Jest to podstawowy raport, który powinien być wykorzystywany do uzgodnienia stanu magazynu wynikającego z zapisów w zbiorach dystrybucyjnych z wartością magazynu wynikającą z zapisów na koncie księgowym. Wydruk pokazuje następujące dane:

  • stan początkowy
  • stan końcowy
  • przychody (sumarycznie)
  • rozchody (sumarycznie)

Zapytaj o

Raport obrotów magazynowych

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...