Aktualizacja Daty Zamknięcia Faktury Należności

Rozwiązanie to pozwala na weryfikację zgodności daty ostatniej płatności faktury widocznej w przeglądzie Księgi Klienta z datą ostatniego dokumentu płatności faktury. W przypadku wykrycia niezgodności, aktualizuje dane w księdze klienta, co ma istotny wpływ na prawidłowe działanie standardowych raportów „na dzień”. Wynikowy wydruk pokazuje dwie sekcje:

  • Dokumenty, w których data zapłaty faktury była inna niż data ostatniej zapłaty,
  • Dokumenty, w których data zapłaty faktury była wcześniejsza niż data księgowania dokumentu.

Funkcjonalność pozwala na otrzymanie informacji o fakturach, w których wystąpiły błędy z następującymi informacjami:

  • Firma, typ i numer faktury,
  • Numer adresowy klienta z opisem,
  • Data księgowania dokumentu,
  • Data zamknięcia / zapłaty faktury z Księgi Klienta,
  • Kwota brutto,
  • Data ostatniej zapłaty (na podstawie której dokonywana jest aktualizacja).

Zapytaj o

Aktualizacja Daty Zamknięcia Faktury Należności

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...