Rozliczenie produkcji według pozycji magazynowej

Aplikacja jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na rozliczenie odchyleń materiałowych i produkcyjnych do poziomu pozycji magazynowej. Wykorzystuje raporty alokujące odchylenia od kosztów bezpośrednich produkcji: zużycia surowców i materiałów oraz robocizny według zaewidencjonowanych zużyć poszczególnych składników produkcji, a także kosztów wydziałowych. Raporty przetwarzają dane i wykorzystują klucze rozliczeniowe z różnych tabel systemowych, tworząc zapisy w dedykowanych tabelach. Zebrane dane można agregować i przeglądać w różnych płaszczyznach:

  • Według MPK,
  • Według klucza rozliczeniowego,
  • Według pozycji (krótkiego lub długiego numeru pozycji),
  • Według podksięgi.

Istnieje także możliwość przeglądania danych szczegółowych.

Zalety:

  • Prosta obsługa,
  • Szybkość wykonania rozliczeń,
  • Poprawność danych.

Zapytaj o

Rozliczenie produkcji według pozycji magazynowej

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...