Raport stanu „na dzień”

Raport stanu „na dzień” prezentuje dane w ujęciu ilościowym lub wartościowym na dowolny dzień w przeszłości określony przez użytkownika. W celu uzyskania informacji dotyczących ilości na stanie dla poszczególnych pozycji magazynowych, należy uruchomić raport stanu „na dzień” – Ilość. Natomiast w celu uzyskania informacji dotyczących ilości i wartości na stanie dla poszczególnych pozycji magazynowych, należy uruchomić raport stanu „na dzień” – Ilość i Wartość.

Zapytaj o

Raport stanu „na dzień”

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...