Zestawienie przychodów i rozchodów magazynowych

Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie sumarycznej informacji o przychodach i rozchodach dla wybranego magazynu w określonym przez użytkownika zakresie dat. Możliwe jest również uzyskanie zestawienia w bardziej szczegółowej formie tj. z podziałem na lokalizacje. Funkcjonalność rozwiązania pozwala na agregowanie danych według:

  • Numeru pozycji,
  • Lokalizacji (opcjonalnie),
  • Klasy Księgi Głównej,
  • Oddziału / zakładu.

Zapytaj o

Zestawienie przychodów i rozchodów magazynowych

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...