Aktualizacja kursu walutowego w walutowych zleceniach sprzedaży

Aktualizacja kursu walutowego w zleceniach sprzedaży umożliwia poprawne zaksięgowanie faktury sprzedaży w modułach finansowych JD Edwards. Powinna odbywać się po każdorazowym wprowadzeniu do systemu nowych kursów walutowych. Kurs walutowy możesz aktualizować w zleceniach sprzedaży:

  • Niezafakturowanych – jeśli wymagana jest aktualizacja kursu przed wystawieniem faktur,
  • Zafakturowanych – jeśli aktualizacja jest wymagana po wystawieniu faktury (przed zaksięgowaniem sprzedaży do finansów).

Aktualizacja kursu w zleceniach niezafakturowanych jest potrzebna w sytuacji, gdy przed wystawieniem faktury niezbędna jest wiedza na temat wartości zamówienia w walucie krajowej. Aktualizacja po zafakturowaniu pozwala na wydrukowanie kopii faktury w walucie krajowej oraz na prawidłowe odzwierciedlenie złotówkowej wartości faktury w modułach finansowych. Jest to krok wymagany.

Efektem działania naszego raportu do aktualizacji kursu jest zaktualizowanie kursu wymiany w zleceniu i wyliczenie aktualnej ceny w PLN oraz kosztu własnego w walucie obcej zgodnie z nowym kursem.

Zapytaj o

Aktualizacja kursu walutowego w walutowych zleceniach sprzedaży

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...