Płatność Podzielona (Split Payment)

Płatność Podzielona (Split Payment). Rozwiązanie pozwala realizować wymóg finansowo-prawny związany z mechanizmem płatności podzielonej bezpośrednio w systemie Oracle JD Edwards.

Jest to swego rodzaju interfejs bankowy (mBank, ING, Deutsche Bank, PKOBP, PKO SA, Santander, Millenium, Citi, i nie tylko) dla płatności wychodzących. Obsługuje płatności ELIXIR dla faktur w PLN, w szczególności – pozwala na wybór faktur płaconych płatnością podzieloną przy grupowaniu płatności.

Instalacja rozwiązania zawiera w sobie również usługę rekonfiguracji ustawień w systemie JD Edwards – nowy Instrument Płatniczy.

Zapytaj o

Płatność Podzielona (Split Payment)

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...