Wyciąg bankowy i transakcje kasowe

Aplikacja umożliwia obsługę wyciągów bankowych oraz wprowadzanie transakcji kasowych na jednym ekranie z równoczesnym drukowaniem zestawień / dokumentów, zmianą statusu wyciągu, kontrolą salda początkowego i końcowego. Aplikacja pozwala także na wskazanie i skonfigurowanie kont bankowych / kasowych oraz zdefiniowanie użytkownika (lub użytkowników) posiadającego prawo realizacji operacji bankowych / kasowych w systemie.

Zalety:

  • Szybkość i wygoda – łatwa w obsłudze aplikacja do wprowadzania wyciągów bankowych i transakcji kasowych,
  • Bezpieczeństwo – możliwość skonfigurowania kont i kasjerów zapobiega realizacji transakcji przez osoby nieuprawnione,
  • Poprawność danych – opcja zamknięcia wyciągu zabezpiecza przed wprowadzaniem do niego kolejnych transakcji, co daje dodatkową kontrolę nad operacjami pieniężnymi w firmie.

Zapytaj o

Wyciąg bankowy i transakcje kasowe

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...