Bilans i rachunek wyników

Aplikacja pozwala użytkownikowi w łatwy i szybki sposób zaprojektować wygląd zestawienia z zachowaniem odpowiedniego poziomu szczegółowości informacji. Oprócz możliwości wydruku zaprojektowanych raportów, w systemie przechowywana jest historia wykonanych zestawień. Dzięki temu użytkownik ma szybki dostęp do wszystkich informacji o wartościach poszczególnych pozycji bilansu czy rachunku wyników na określony dzień /okres finansowy.

Zarówno projektowanie zestawień jak i późniejsza obsługa wydruków i przeglądu sprawozdań są bardzo łatwe. Wszystkie funkcjonalności programu są dostępne na jednym ekranie.

Zalety:

  • Elastyczny sposób definiowania wydruku,
  • Intuicyjna obsługa programu,
  • Łatwy dostęp do informacji.

Zapytaj o

Bilans i rachunek wyników

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...