Wydruk faktury VAT oraz wydruk faktury korygującej

Ze względu na zróżnicowane przepisy prawne oraz specyficzne wymagania Klientów w poszczególnych krajach, dostarczana wraz z systemem JD Edwards standardowa funkcjonalność wydruku faktur VAT oraz faktur korygujących dzięki tej aplikacji została uzupełniona zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami. Została ona przygotowana zgodnie z wytycznymi polskiego Ministerstwa Finansów co do wydruku faktury VAT oraz faktury korygującej. Tak więc wydruk zawiera informacje wymagane przez polskie prawo, takie jak:

  • Nagłówek faktury (tytuł, numer oraz datę wystawienia faktury; nazwę, adres korespondencyjny, NIP firmy wystawiającej fakturę; nazwę, adres korespondencyjny, NIP firmy, dla której wystawiana jest faktura; numer strony; datę sprzedaży / dostawy),
  • Linie szczegółów (numer kolejny pozycji, opis sprzedawanej pozycji, numer katalogowy pozycji magazynowej, ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową, wartość, stawkę VAT, kwotę VAT, kwotę brutto),
  • Stopka faktury (podsumowanie kwot wg stawek VAT – kwotę netto, VAT i brutto podzielone wg stawek VAT, łączną kwotę netto VAT i brutto dla wszystkich stawek VAT, razem do zapłacenia (jeżeli kwota podsumowania jest dodatnia „Do zapłaty”, jeżeli jest ujemna: „Do zwrotu”) – kwota brutto zapisana słownie, oznaczone miejsca na podpisy: firmy wystawiającej, firmy odbierającej),
  • Informacje dodatkowe na fakturze korygującej (numer i datę faktury oryginalnej, krótki opis przyczyny korekty, linie faktury korygującej podzielone na dwie sekcje – wartości oryginalne i wartości po korekcie. Każda z sekcji poprzedzona jest nagłówkiem: „Było”, „Winno być”).

Zapytaj o

Wydruk faktury VAT oraz wydruk faktury korygującej

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...