Wyksięgowywanie wartości dla pozycji posiadających zerową ilość na stanie

Aplikacja „Zero Balance Adjustment” została stworzona w celu umożliwienia wyszukiwania i wyksięgowywania wartości dla pozycji posiadających na koniec okresu księgowego zerową ilość na stanie i niezerową wartość. Wyksięgowanie wartości dotyczą okresu księgowego a nie pojedynczych transakcji. Efektem działania aplikacji są zapisy w zbiorze transakcji magazynowych oraz paczka księgowa typu N z wpisami w Księdze Głównej.

Aplikacja umożliwia wyszukanie oraz wskazania rekordów, które mają zerową ilość i wartość różną od zera, dla określonego w nagłówku okresu i roku finansowego. Wyświetlone na ekranie aplikacji rekordy można pojedynczo wyksięgowywać na wskazane konta, a paczka księgowa tworzona jest z datą określoną w nagłówku aplikacji.

Zalety:

  • Prosta obsługa aplikacji,
  • Szybkie uporządkowanie stanów magazynowych,
  • Poprawność danych.

Zapytaj o

Wyksięgowywanie wartości dla pozycji posiadających zerową ilość na stanie

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...