Obsługa drukarek fiskalnych

Aplikacja umożliwia obsługę sprzedaży dla osób fizycznych.

Proces generowania paragonu fiskalnego rozpoczyna się od stworzenia dwóch plików tekstowych:

  • Oryginalnego pliku, z którego powstanie paragon.
  • Drugiego pliku, będącego jego kopią.

Sam wydruk paragonu wykonasz na stanowisku, do którego podłączona jest drukarka fiskalna. Na stacji tej musisz mieć także zainstalowaną dedykowaną aplikacja -„Monitor wydruków fiskalnych”. Aplikacja na bieżąco monitoruje folder zapisu plików tekstowych i w przypadku stworzenia takiego pliku zostaje on automatycznie pobrany i wysłany na drukarkę fiskalną, która drukuje gotowy paragon. Aplikacja pozwala na zdefiniowanie kodu kasy fiskalnej drukującej paragon oraz kodu kasjera. Umożliwia także umożliwia wprowadzenie dowolnego tekstu, jaki powinien drukować się w stopce paragonu. Interfejs jest przeznaczony do współpracy z drukarkami firmy POSNET.

Zapytaj o

Obsługa drukarek fiskalnych

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...