Obliczanie wskaźników odchyleń kosztów produkcji i sprzedaży

Obliczanie wskaźników odchyleń kosztów produkcji i sprzedaży

Aplikacja to złożony raport, który oblicza wskaźniki dla standardowych alokacji JD Edwards rozliczających odchylenia od rzeczywistych kosztów produkcji oraz odchylenia od cen ewidencyjnych. Wskaźniki obejmują stan magazynowy, sprzedaż, zużycia produkcyjne i inne. Wyliczone za pomocą raportu wskaźniki odchyleń dla poszczególnych grup asortymentowych zapasów są wykorzystywane przy naliczaniu alokacji indeksowych w celu zaksięgowania odpowiednich wartości na konta KWS.

Zapytaj o

Obliczanie wskaźników odchyleń kosztów produkcji i sprzedaży

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...