Obsługa wielu rachunków bankowych dostawcy

Obsługa wielu rachunków bankowych dostawcy. Aplikacja przypisanie wielu różnych numerów rachunków bankowych do faktur tego samego dostawcy. Rozwiązanie bazuje na dodatkowych numerach adresowych i aktualizowaniu odpowiednim numerem adresowym pola odbiorcy płatności podczas wprowadzania faktury obcej. Dodatkowe numery adresowe, do których przypisane są różne konta bankowe tego samego dostawcy, są powiązane z numerem nadrzędnym tego dostawcy przy pomocy standardowej funkcjonalności Książki Adresowej.

Zalety:

  • Możliwość zdefiniowania kilku kont bankowych dla jednego dostawcy,
  • Szybka konfiguracja,
  • Prosta obsługa rozwiązania.

Zapytaj o

Obsługa wielu rachunków bankowych dostawcy

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...