Obsługa windykacji

Obsługa windykacji. Aplikacja umożliwia obsługę procesów windykacyjnych w systemie JD Edwards, zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami prawnymi oraz zapewnia aktualną formę dokumentów noty odsetkowej oraz monitu. Funkcjonalność wspomagająca obsługę windykacji jest oparta o standardowe rozwiązanie zdefiniowanych polityk windykacyjnych. W skład pakietu obsługi windykacji wchodzą przede wszystkim dwie funkcjonalności:

  • Przegląd not odsetkowych,
  • Przegląd monitów.

Zalety:

  • Prosta obsługa procesów windykacji,
  • Poprawność danych,
  • Zgodność formy wydruków z polskimi wymogami prawnymi.

Zapytaj o

Obsługa windykacji

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...