Obsługa zleceń korygujących

Aplikacja ta jest rozwinięciem standardowej funkcjonalności systemowej w zakresie wystawiania i edycji zleceń korygujących. Aplikacja jest zgodna z polskimi uwarunkowaniami biznesowymi oraz aktualnymi wymogami prawnymi. Program pozwala na wystawianie w możliwie prosty sposób różnego typu zleceń korygujących:

  • korekt ilościowych,
  • korekt wartościowych,
  • korekt ilościowo-wartościowych,
  • korekt innych (przeznaczonych do korygowania innych błędów niż błędy w ilości, czy wartości netto – np. korekt ze względu na błędną stawkę VAT).

Zapytaj o

Obsługa zleceń korygujących

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...