Obliczanie wskaźników odchyleń od cen ewidencyjnych przy rozliczeniu zakupu

Obliczanie wskaźników odchyleń od cen ewidencyjnych przy rozliczeniu zakupu

Aplikacja pozwala zamknąć proces rozliczenia zakupu poprzez wyliczenie i zaksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych dotyczących zakupu towarów. Istotą rozwiązania jest złożony raport, który oblicza wspomniane wskaźniki. Są one następnie wykorzystywane w alokacjach rozliczających odchylenia od cen ewidencyjnych zakupu.

 

Zapytaj o

Obliczanie wskaźników odchyleń od cen ewidencyjnych przy rozliczeniu zakupu

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...