JPK_V7M i JPK_V7K (VDEK)

Rozwiązanie umożliwiające wygenerowanie struktur:

Struktura 1 – JPK_KR – Księga Główna;

Struktura 2 – JPK_WB – Wyciągi bankowe;

Struktura 3 – JPK_MAG – Transakcje magazynowe;

Struktura 4 – JPK_VAT – Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT;

Struktura 5 – JPK_FA – Faktury VAT;

Struktura 6 – JPK_RR – Faktury VAT RR;

Struktura 7 – JPK_V7M – od października 2020, zastępująca strukturę JPK_VAT.

zgodnie z opublikowanymi przez Ustawodawcę specyfikacjami technicznymi.

Oparte jest ono o następujące założenia:

Przeznaczony dla wersji Oracle JD Edwards powyżej WorldSoftware,
Zaimplementowanie bezpośrednio w systemie Oracle JD Edwards,
Nie wywiera wpływu (neutralność) na pozostałe funkcjonalności systemu,
Stanowi zestaw dodatkowych programów, raportów i tabel pośrednich w pełni zintegrowanych z Oracle JD Edwards.

Podstawowe funkcjonalności rozwiązania:

Obsługa: kody grup towarowych, oznaczenia dotyczące procedur, nowe oznaczenia ewidencyjne, oznaczenia typów dokumentów, obligatoryjny wymóg detalicznego raportowania danych w JPK_V7M,
Parametryzacja mapowań (pola wymagane przez strukturę vs. dane z systemu JD Edwards),
Automatyzacja wyboru znaczników dotyczących np. WNiP , metody kosztowej, płatności Split Payment, etc. na podstawie typu dokumentu, obszaru podatkowego, Kodów Kategorii w Książce adresowej, Kodów Kategorii na indeksie,
Edycja wyjątków dotyczących znaczników,
Historia przygotowanych struktur: przegląd danych deklaracyjnych i ewidencyjnych przed przygotowaniem właściwego pliku XML (w JDE dostępny jest przegląd oraz edycja tylko danych deklaracyjnych).

Zapytaj o

JPK_V7M i JPK_V7K (VDEK)

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...