Deklaracja INTRASTAT

W obrocie na terenie Unii Europejskiej konieczne jest sporządzanie deklaracji zgodnych z wymogami sprawozdawczymi systemu INTRASTAT. Użytkownikom JD Edwards umożliwia to aplikacja Deklaracja INTRASTAT.

W zestawieniach deklaracji ujęte są zatwierdzone zlecenia zakupu oraz zlecenia sprzedaży dla kontrahentów unijnych. Informacje widoczne na raportach oparte są na kodach przypisanych do kontrahentów w książce adresowej oraz kodach przypisanych do poszczególnych pozycji magazynowych.

Na wydrukach deklaracji widoczne są informacje o okresie sprawozdawczym, numerze i rodzaju deklaracji (standardowa, korygująca, korekta deklaracji) oraz kod organu celnego. W dalszej części wydruku widoczne są dane adresowe firmy. W części szczegółowej deklaracji widoczna jest: Wartość faktur sprzedaży / zakupu w PLN, Kod CN i opis towaru, Kod kraju wysyłki, Kody warunków dostawy, rodzaju transakcji, rodzaju transportu, Kod kraju pochodzenia, Masa netto w kg oraz liczba pozycji uwzględnionych w deklaracji.

Deklaracje możesz utworzyć w formie pliku XML lub w formie wydruku deklaracji papierowych.

Zalety:

  • Szybkość tworzenia deklaracji,
  • Poprawność danych,
  • Forma wydruków zgodna z polskimi wymogami prawnymi raportowania INTRASTAT.

Zapytaj o

Deklaracja INTRASTAT

Produkty i rozwiązania

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system, który umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami, tworząc jednocześnie ich

więcej...

Biała Lista

Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby spełniało poniższe założenia: Pełna integracja i kompatybilność z systemem JD Edwards

więcej...

Bilans Maskowany

Aplikacja Bilans Maskowany to rozszerzenie funkcjonalności standardowej przeglądarki sald kont. Pozwala na wyszukiwanie rekordów spełniających

więcej...

Kompensata

Aplikacja umożliwia tworzenie transakcji kompensujących należności i zobowiązania względem danego kontrahenta w walucie krajowej i

więcej...